Dyrehold

Generell erklæring om dyrehold

 

Undertegnede, som ved innflytting holder hund/katt*) eller senere går til anskaffelse av dette forplikter seg herved til å overholde følgende regler (gjelder også for beboere som har hund/ katt i pensjon for kortere eller lengre tid):

 

1.   Hunden skal føres i bånd innenfor borettslagets område.

                                                                                                                                       

2.   Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for skader som min hund/katt*) påfører person eller eiendom i borettslaget, f.eks. skraper på dører og karmer, skader på blomster, planter, grøntanlegg m.v. Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt dyr måtte etterlate på borettslagets område.

 

3.   Dersom det kommer berettigede klager over at mitt dyrehold er til ulempe for naboer ved lukt, bråk eller på annen måte, forplikter jeg meg til, hvis ikke en minnelig ordning med klagerne kan oppnås eller ulempen opphører på annen måte, å fjerne dyret fra boligen. Styret skal i slike tilfeller forsøke å mekle mellom partene.

 

Denne erklæring betraktes som en del av borettslagets husordensregler vedrørende leiligheten, og brudd på erklæringen blir å betrakte som mislighold av disse. Forøvrig erklærer jeg meg villig til å godta de endringer i bestemmelsene om dyrehold som andelseierne i generalforsamling til enhver tid finner det nødvendig å foreta.

 

 

 

 

 

Oslo, den ....................................................

 

 

....................................................................

andelseier

 

 

...................................................................

adresse

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   *) Stryk det som ikke passer

 

 

 

 

 

Setningen i kursiv ble vedtatt på generalforsamling 18.4.2007, men ble dessverre utelatt av forslagsstiller. Den er derfor tatt inn da det ikke spesifikt er stemt over endring av denne setningen.

ĉ
Henrik Carelius,
21. mai 2010, 15:47
Comments