Info

Selskapsopplysninger

Organisasjonsnummer: 948.757.974 Bydel: 15 - Søndre Nordstrand

Antall leiligheter: 45 Tjenesteleiligheter: 0 Antall lokaler: 0
Antall enkeltgarasjer: 0
Antall parkeringsplasser: 50
Antall parkeringsplasser
i fellesgarasje:                20 
Totalt areal: 4 671 kvm

Opprinnelig byggeår: 1983 Kostpris: kr 23 365 000 Tomt: Eiet
Tomt kjøpt: 1986 Kostpris: kr 847 036 Tomteareal: 19 321 kvm

Gårdsnummer Bruksnummer Seksjonsnummer
185 65 ---
Comments